Psychoterapia

Nikt prócz ciebie nie odpowiada za twoje szczęście.
Jesteś menedżerem własnej radości.
Regina Brett

O psychoterapii

Z dwóch słów psyche (dusza) i therapein (leczyć), zaczerpniętych z języka starogreckiego, powstało określenie psychoterapia, czyli zestaw technik pomocnych w leczeniu zaburzeń psychicznych. Opiera się na kontakcie międzyludzkim, czyli spotkaniu Pacjenta z terapeutą, który podczas krótko- lub długoterminowych sesji pomaga w polepszeniu kontaktu z samym sobą oraz otoczeniem, podniesieniu samooceny i ogólnej jakości życia.

Psychoterapia w ścisłym znaczeniu, jest metodą leczenia zaburzeń afektywnych, lękowych oraz osobowości. Nastawiona jest na zmianę zachowań i postaw Pacjenta, rozwój jego kompetencji emocjonalnych oraz wyposażenie w odpowiednie narzędzia i umiejętności, które pomogą w radzeniu sobie z przeszkodami życia codziennego w przyszłości.

W psychoterapii istnieje pięć głównych nurtów teoretycznych:

  • podejście psychodynamiczne,
  • podejście behawioralno-poznawcze,
  • podejście humanistyczno-egzystencjalne,
  • podejście systemowe,
  • inne szkoły.

Psychoterapia systemowa

Jest metodą terapii, która ukierunkowuje na widzenie człowieka w perspektywie systemu, jaki współtworzy on w rodzinie, pracy, środowisku społecznym. Umożliwia przeanalizowanie, w jaki sposób funkcjonuje, jak radzi sobie z sytuacjami życiowymi. Terapeuta podczas spotkań terapeutycznych pomaga wspólnie przyjrzeć się problemom z jakimi przychodzi klient oraz ich możliwym rozwiązaniom.

Poprzez zadawanie pytań, przywoływanie opowieści z życia, stosując różnorodne metafory i odniesienia, odnajduje zasoby i możliwości rozwiązań obecnych sytuacji. Każdy jest indywidualnością, posiada swoją własną historię życia, nie jest zatem możliwe, żeby terapeuta dawał gotowe rozwiązania, może natomiast towarzyszyć w poszukiwaniu tych rozwiązań.

Psychoterapia jest użyteczna m.in. w zaburzeniach lękowych, u pacjentów z problemami psychosomatycznymi, w zaburzeniach odżywiania, w kryzysach życiowych, w problemach z relacjami, w przeżywaniu żałoby.

Którego terapeutę wybrać?

Jeśli borykamy się z problemami psychicznymi, pomocy udzieli nam psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra. Są to profesje często mylone bądź używane zamiennie, choć niejednokrotnie wykonywane przez tę samą osobę.

Psychiatra jest lekarzem medycyny, specjalizuje się w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych. Na podstawie badania stanu psychicznego i rozmowy z Pacjentem stawia diagnozę medyczną oraz proponuje metodę leczenia: farmakologiczną, psychoterapeutyczną bądź mieszaną. W przeciwieństwie do psychologa i psychoterapeuty, ma prawo do przepisywania leków na receptę.

Psycholog to osoba, która ukończyła studia z zakresu psychologii i posiada tytuł magistra. Opierając się na wiedzy na temat koncepcji psychologicznych i korzystając z narzędzi psychometrycznych, zajmuje się diagnozą psychologiczną, opiniowaniem oraz udzielaniem pomocy psychologicznej, a także doradzaniem w pewnych dziedzinach, m.in. socjalizacją dzieci i młodzieży czy resocjalizacją.

Psychoterapeuta to osoba po ukończonych studiach, najczęściej psychologicznych, oraz szkoleniu podyplomowym w zakresie psychoterapii w jednym z Certyfikowanych Ośrodków Psychoterapii. Psychoterapeuta zawodowo zajmuje się psychoterapią. Bazując na posiadanej wiedzy, regularnie spotyka się z Pacjentami i pomaga im w budowaniu lepszych relacji z otoczeniem oraz samym sobą.

W dobie rozwoju cywilizacji coraz więcej ludzi boryka się z problemami natury psychicznej. Jednym z najczęściej występujących zaburzeń jest depresja, określana nawet jako choroba cywilizacyjna XXI wieku. W ślad za nią, wśród najczęstszych chorób psychicznych znajdują się: nerwice, stany lękowe, zaburzenia afektywne, fobie, a także zaburzenia odżywiania oraz schizofrenia. Szacuje się, że na choroby psychiczne cierpi około 12 mln Polaków, zarówno dorosłych, jak i dzieci. W takiej sytuacji doświadczony terapeuta jest w stanie wybrać indywidualny przebieg leczenia.

Jeśli więc zaobserwujesz u siebie lub bliskiej osoby objawy takie jak długotrwale obniżony nastrój, ponadobowiązkowe wykonywanie pewnych czynności, lęk uniemożliwiający normalne funkcjonowanie, problemy z odżywianiem, agresję w stosunku do siebie lub innych, myśli samobójcze czy jakiekolwiek inne niepokojące objawy, niezwłocznie umów się na wizytę. Psycholog lub psychiatra udzieli Ci pomocy oraz zaplanuje odpowiednie leczenie.