Psychodrama

Jeśli chcesz osiągnąć to co niemożliwe zajmij się tym co możliwe.
Regina Brett

Czym jest psychodrama?

Psychodrama jest metodą, za pomocą której człowiek zobaczyć swój wewnętrzny obraz, może badać psychologiczne wymiary swojego problemu czy nurtującego go tematu poprzez odtworzenie, odegranie sytuacji zamiast opowiadania o niej. Grupa i scena są lustrem,
w którym człowiek przygląda się sam sobie, aby odkrywać możliwość rozwiązywania własnych konfliktów, stawać się bardziej spontanicznym w swoich działaniach, realizować swój potencjał.
Stworzona przez Jakuba Moreno na początku dwudziestego wieku, psychodrama odzwierciedlała jego idee. Dla niego życie oznaczało angażowanie się, a nie przechodzenie obojętnie obok tego co się dziej koło nas. Moreno uważał, że należy iść przez życie, kochając świat.
Przez lata psychodrama była modyfikowana i rozwijana tak, aby dostosować jej narzędzia do różnych potrzeb i sytuacji grupowych. Aktywne metody morenowskie są stale rozwijane
i szeroko stosowane w psychoterapii, rozwoju osobistym i biznesie na całym świecie.
W Polsce psychodramę propaguje Polski Instytut Psychodramy we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym i Polskim Towarzystwem Psychologicznym

Dlaczego psychodrama?

Kiedy jesteś na scenie, rzeczy się zdarzają. Wtedy wszystko w Tobie rezonuje, Twoje ciało, umysł i serce spotykają się w tym, co się wydarza. Znajdujesz się w przestrzeni swobody odczuwania. Spotykasz się z własną historią, w aktualnych zdarzeniach tu i teraz, których korzenie mogą mieć miejsce w twojej przeszłości, aktualnych sytuacjach w Twoim życiu lub wydarzą się w przyszłości. Odnajdujesz się w centrum przemiany, która angażuje Ciebie, członków grupy i terapeutę lub lidera.

Psychodrama z jednej strony pomaga rozwijać spontaniczność i kreatywność, a z drugiej pozwala przyjrzeć się ograniczeniom we własnym funkcjonowaniu z dystansu, jaki oferuje grupa. Może więc posłużyć każdemu, kto chciałby wprowadzić w swoje życie twórcze zmiany: tworzyć udane i żywe emocjonalnie relacji z innymi, osiągać sukcesy, czerpać ze swoich możliwości.

Praca w grupie psychodramy jest szczególnie polecana osobom z trudnościami w relacjach międzyludzkich, których funkcjonowanie ogranicza nieśmiałość, uległość czy poczucie zahamowania.

Psychodrama jest skuteczną metodą terapii depresji i zaburzeń nerwicowych (takich jak fobia społeczna, lęki napadowe i uogólnione) a także obsesji, natręctw czy uzależnień.
Terapia grupowa metodą psychodramy jest również bardzo pomocna dla osób cierpiących
z powodu traum pourazowych, przewlekłego stresu i problemów adaptacyjnych.
Psychodrama stosowana jest także w terapii indywidualnej – monodrama.

Metoda ta pozwala uczestnikom:

 • lepiej poznać samego siebie,
 • poszerzyć swoje rozumienie i odczuwanie świata, dzięki zobaczeniu
  i doświadczeniu go z pozycji innych, często ważnych dla siebie osób
 • zrozumienie własnych reakcji, emocji i prób ich zmiany
 • twórcze przekształcanie swoich niekorzystnych form funkcjonowania
 • poszukiwanie nowych dróg rozwiązań trudnych sytuacji
 • rozwijanie swojej kreatywności i spontaniczności
 • kreatywne poznawanie i rozwijanie siebie, życia i relacji z innymi ludźmi
 • dostarczanie sobie wzajemnie przez członków grupy informacji na swój temat,
 • dzielenie się własnymi przeżyciami