Izabela Fadel

Jestem lekarzem psychiatrą. Studia medyczne ukończyłam w 2003 roku. Następnie przez pięć lat pracowałam w Poradni Ogólnej w NZOZ, nabrałam tam praktycznego doświadczenia,
które pomaga mi w ocenie stanu somatycznego oraz w całościowym widzeniu pacjenta.
W latach 2005-12 związana byłam z Kliniką Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy,
gdzie ukończyłam specjalizację z psychiatrii. W tym czasie pracowałam na Oddziale Leczenia Zaburzeń Psychotycznych, Oddziale Leczenia Zaburzeń Lękowych i Afektywnych
oraz Oddziale Leczenia Uzależnień.

Ważnym doświadczeniem zawodowym jest dla mnie ukończenie pięcioletniego podstawowego i zaawansowanego kursu z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin zorganizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Posiadam certyfikat psychoterapeuty oraz doradcy systemowego.

Spotykając się z pacjentem pomagam mu przyjrzeć się jego sytuacji i rozważyć możliwe sposoby rozwiązania problemów. Nie zawsze niezbędne jest włączenie leków lub też nie jest to jedyne rozwiązanie. W przypadku konieczności zastosowania leków omawiam ich oddziaływanie, potencjalne korzyści oraz ewentualne działania niepożądane, a także przypuszczalny czas trwania terapii. Istnieje także możliwość konsultacji pacjentów w języku arabskim i angielskim.

Przez kilka lat pracowałam w Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego przy Sue Ryder,
a aktualnie pracuję w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy i Inowrocławiu oraz konsultuję pacjentów w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu. Prywatnie fascynują mnie podróże z plecakiem, których nieodłącznym i najciekawszym elementem są spotkania z ludźmi, poznawanie odmienności kulturowych, kontemplacja piękna i różnorodności

Cennik:

  • wizyta lekarska: 150 zł
  • wizyty domowe: 200 zł

Kontakt:

tel. 500 075 603

Izabela Fadel