Farmakoterapia

Nikt prócz ciebie nie odpowiada za twoje szczęście.
Jesteś menedżerem własnej radości.
Regina Brett

Farmakoterapia

W pewnych sytuacjach konieczne jest włączenie leków, które dostosowywane są indywidualnie do pacjenta. Mogą to być leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, przeciwpsychotyczne, stabilizujące nastrój. Ich profil działania, czas potrzebny na leczenie oraz skuteczność omawiane są na wizycie.