Pierwsza wizyta

Jest to wizyta diagnostyczna będąca
rozmową dotyczącą powodów
przyjścia do lekarza, ewentualnej
historii leczenia, okolicznościach
życiowych.

Więcej

O psychoterapii

Psychoterapia systemowa
jest metodą terapii, która ukierunkowuje
na widzenie człowieka w perspektywie
systemu, jaki współtworzy on w rodzinie,
pracy, środowisku społecznym.

Więcej

O farmakoterapii

W pewnych sytuacjach konieczne jest
włączenie leków, które dostosowywane są
indywidualnie do pacjenta.

Więcej